OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU


PRODÁVAJÍCÍ: Jan Světlák, Mánesova 628, 411 08 Štětí, IČ: 87974126, zapsán do živnostenského rejstříku 4. 7. 2011 vedeném v Litoměřicích, provozující on-line obchod na internetové adrese:

https://nabidka.kristall-centrum.cz/

Provozovna: Kloboukova 1179/15, 148 00 Praha

 

1. OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě vytvoření objednávky po internetu. Objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Podstatnými podmínkami smlouvy se rozumí obsah objednávky – tj. specifikace zboží, jeho množství, cena, způsob dopravy a termín odeslání či předání zboží. Minimální výše objednávky je stanovena na 400,- Kč vč. DPH.

 

2. STORNO OBJEDNÁVKY

– Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

– Storno objednávky ze strany prodávajícího
Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Je-li u zboží omylem uvedena nulová cena, objednávka takového zboží se automaticky považuje za neplatnou.

 

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (viz. další body).
V souladu se zákonem č. 367/2000 odst. 6 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Písemně (stačí e-mailem) nám oznamte, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu.

Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na adresu naší provozovny : Kristall centrum, Kloboukova 1179/15, 148 00 Praha, a to za následujících podmínek:

– musí být v původním nepoškozeném obalu;
– nesmí být použité;
– musí být nepoškozené;
– musí být kompletní;
– s originálním dokladem o koupi.

Zboží neposílejte na dobírku, doporučujeme jej pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme dobropis. Po jeho podepsání a zaslání zpět na adresu prodejce Vám zašleme peníze zpět na účet nebo složenkou.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 10 % kupní ceny objednaného zboží v případě vyexpedování zboží kupujícímu v případě, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle za manipulační poplatek ve výši 1 % prodejní ceny zboží za den uschování.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.

Místo odběru je určeno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na určení zajišťuje prodávající prostřednictvím České pošty. Balení vždy odpovídá druhu zboží a množství (balení do sáčků, bublinkových fólií, bublinkové obálky – dle potřeby).  Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu, popř. dodací list.

Cena balného a poštovného se zobrazuje při objednávání, v nákupním košíku je rozlišenadle způsobu platby za zboží, případně místa určení.

 

5. PLATBA, MÍSTO A ZPŮSOB DODÁNÍ

Veškeré náležitosti k výběru a způsobu provedení platby jsou uvedeny při nákupu zboží na E-shopu. V případě platby převodem na účet prodávajícího obdržíte, po vytvoření objednávky zprávu s pokyny k úhradě za zboží, a to na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.

 

Platbu za zboží je možné realizovat těmito způsoby:

 – převodem peněžních prostředků na účet prodávajícího

– bezhotovostní transakcí pomocí platební brány systému GoPay

– na dobírku

 

a) platba převodem v CZK na účet v ČR

Bezhotovostní platby v Kč v rámci ČESKÉ REPUBLIKY poukažte na náš účet číslo:
3210109542/6800 vedeného u SBERBANK CZ, a.s.

Variabilní symbol je číslo objednávky.


b) bezhotovostní platba pomocí zabezpečené platební brány systému GoPay

Zabezpečený systém GoPay nabízí v rámci E-shopu bezhotovostní úhradu s využitím bankovního portálu (internet banking) některého z českých bankovních ústavů anebo úhradu pomocí platební karty kupujícího.


c) platba na dobírku, platí pouze pro území ČR

Zboží zaplatíte doručovací službě České pošty při převzetí zásilky.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

Zákazník je povinen zkontrolovat při předání stav zboží. Pokud zboží jeví viditelné známky poškození, zákazník je oprávněn zboží nepřevzít. Náhradu škody vzniklé poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky lze přiznat jen za podmínky, že adresát (u vrácené zásilky odesílatel), případně jiný příjemce zásilky reklamuje škodu při převzetí zásilky; dodatečná reklamace může být výjimečně uplatněna nejpozději následující pracovní den po dodání za současného splnění dalších předpokladů podle poštovních podmínek pro základní poštovní služby. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Veškerá osobní data, která nám poskytujete v souvislosti s objednáním zboží, jsou chráněna před zneužitím a v žádném případě nebudou poskytnuta třetí osobě. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím Janem Světlákem (sídlem Mánesova 628, 411 08 Štětí, IČ: 87974126) a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, výrobních postupů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. O těchto změnách bude zákazník jasně informován na příslušných internetových stránkách.

 

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné od 1. března 2015.